Търсене

Контакт

 


Потребителско споразумение за използване на сайта


Настоящото потребителско споразумение урежда отношенията между притежателите на уебсайта www.kemalova.info (наричани по-долу www.kemalova.info и притежатели)
от една страна и потребителите на предоставените услуги, както и всички останали
посетители на сайта.

1. Уебсайт www.kemalova.info е притежание на Ас. д-р Ани Кемалова, преподавател
по История на българския език в ПУ "Паисий Хилендарски" град Пловдив.

2. Съдържанието на сайта е общодостъпно и има изцяло информационно предназначение!

3. Предвид международния характер на мрежата Интернет и това, че материалите на сайта са разположени физически на нает сървър, www.kemalova.info не поема никаква отговорност
за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след използване на услугите, предоставени на сайта.

4. В сайта www.kemalova.info се съдържат външни връзки към други сайтове и ресурси
в интернет, над които нямаме контрол и използването им е изцяло на Ваша отговорност!

5. www.kemalova.info по никакъв начин не се ангажира и не поема отговорност, че предоставянето на услугите ще бъде непрекъсваемо, навременно, сигурно и свободно
от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на притежателите!

6. Актуализирането на информацията, структурните промени по дизайн, услуги
и функционалност на уебсайта са по решение на притежателите!

7. Никаква част от този сайт не може да бъде публикувана, излъчвана, копирана или по друг начин възпроизвеждана под никаква форма без писмено съгласие на притежателите!


последна актуализация - 10/10/08

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©