Търсене

Контакт

 

Skype status
Онлайн справки
за любознателни
и напреднали :)


 

2012-03-03
Помагало по старобългарски език

Категория: АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ


 

 

Това е първи по рода си сборник с тестове, чиято структура се отличава от традиционните. Идеята е да се извлече максимален ефект от практическото отработване на упражнения и задачи за самостоятелна подготовка, като се търсят две основни цели – самообучаващият се да разбере веднага дали е отговорил вярно, а не след приключване на целия тест; при грешен отговор да получи “напътствия” за корекция, а само при верен да продължи към следващия въпрос. За да се реализира тази идея, е приложен т.н. куест принцип. Включените въпроси са подредени тематично и по трудност. Тази подредба на въпросите не е отбелязана и не съвпада с формалната – въпрос 2 не стои след 1, въпрос 10 може да е на по-предна страница от въпрос 3 и т.н. Грешният отговор връща на същия въпрос, а само при верен отговор се получава указание за страницата, на която се намира следващият въпрос от поредицата. По този начин се възпрепятства “прескачането” на въпроси. Друга специфика на теста е, че страниците, към които се отпраща, са отбелязани не с арабски или римски цифри, а чрез старобългарската буквена система за цифрово означение. Това е направено по две причини: Първо по този начин се подпомага и упражнява усвояването на старобългарската система за цифров запис, която е и част от програмата по старобългарски език, и второ – това е още едно препятствие срещу небрежното отработване на задачите в сборника.

За да се стимулира самодисциплината и спазването на правилата при решаване на теста (а и за да се вложи забавен елемент) е въведена една буквена загадка. При достигане на всеки верен отговор се научава по една част от текст, който ще сглобите и разчетете само ако сте съблюдавали правилната последователност на въпросите. Пример: Верният отговор на първи въпрос отвежда до страница 15, където е поместен вторият въпрос и се намира началният елемент от буквената загадка. Верният отговор на втори въпрос отвежда на страница 4, където е зададен трети въпрос и се открива вторият елемент от буквената загадка и т.н.

В структурата на всеки въпрос са предвидени един верен и два грешни отговора. Грешните отговори са “предположени” според спецификата на въпроса. Държи се сметка не просто за броя грешни отговори, но и за евентуалната причина за допускането им. Затова неправилните отговори са маркирани с наказателни точки (от 1 до 3 н.т.). Размерът на санкцията отговаря на “тежестта” на грешката. Ако добросъвестно отбелязвате всички наказателни точки (в края на помагалото на стр. 158 има таблица, която да улесни сумирането), ще можете да сравните с коментар (стр. 159-160), за да получите приблизително адекватна оценка на работата си с теста.

Страниците на помагалото са механично разделени на две части, които се разгръщат независимо! Всяка горна лява страница съдържа таблица със старобългарските букви и тяхното цифрово значение, както и указания за работа. Така тя е достъпна във всеки момент, а това облекчава “разкодирането” на номерацията. Всяка долна лява страница има решетка (схема) за буквената загадка, която може да се попълва след откриването на поредния елемент. Въпросите от теста, както и указанията след грешен отговор, са поместени на десните страници на книжното тяло. Само те са номерирани – горните са нечетни, а долните – четни. Ако въпросът е на четна страница, трите възможни отговора задължително са на нечетна и обратно. По този начин въпросът винаги стои “отворен”, докато се търси верният отговор.

Надявам се, че по този начин работата с това помагало ще бъде не само полезна, но и приятна!
 

 
 
    Bookmark and ShareОще от категория:   АВТОРСКИ МАТЕРИАЛИ

 

 

 
Изработка на сайта - Idea Studio Ltd.©